201655

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam odkrywania w sobie dziecięcej ciekawości. Niech wasze serca zawsze będą pełne radości i dobroci. Bądźcie wyjątkowi i nigdy nie zapominajcie, że świat należy do Was.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka życzą Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

 

Święto Patrona

Polska od swego początku była państwem otoczonym sąsiadami skłonnymi do zagarnięcia jej terytoriów. Przez stulecia zmiennych losów: wojen i spokoju wyrosła na potęgę i kraj dobrobytu. Chętnie osiedlali się w Polsce przybysze z Holandii, Francji, Niemiec i wielu innych krajów. Rzeczpospolita, bo tak się nazywała Polska, miała demokratyczny ustrój już od schyłku XV wieku. W XVIII stuleciu spisek sąsiadów: Rosji, Austrii i Prus doprowadził do całkowitej likwidacji państwa polskiego. Tęsknota za wolnością, za dobrobytem jaki wnosiło do życia w Polsce posiadanie własnej państwowości, przez kolejne ponad sto lat przyciągała następne młode pokolenia do zrywów powstańczych, do ofiary życia i krwi dla osiągnięcia celu jakim była Najjaśniejsza, Niepodległa Rzeczpospolita.

Wiwat Maj - Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

  1

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję. Najważniejszym zadaniem Sejmu było uporządkowanie spraw ustrojowych Rzeczypospolitej. Ustawa regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej oraz  zasady władzy państwowej. 

Narodowe Święto Trzeciego Maja w Gminie Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice serdecznie zaprasza mieszkańców w dniu 3 maja 2023 roku na gminne obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Zainwestuj w naszą planetę

„Zmiana zaczyna się od działania”

"Zainwestuj w naszą planetę” – Dzień Ziemi 2023

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który często nazywany jest też Międzynarodowym Dniem Ziemi.

Społeczność naszej szkoły świętowała 21 kwietnia, ponieważ 22 kwiecień w tym roku wypadł   w sobotę.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: „Zainwestuj w naszą planetę”.

Cel tego wydarzenia jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.

Podkategorie