Akademia Lubella

Uczniowie klasy VII b z panią Marzeną Gumieniak wzięli udział w programie edukacyjnym „Akademia Lubella” i otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w programie. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przypomina, że 4 czerwca 2021 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego) - nie ma zajęć stacjonarnych.

Organizacja zajęć w dniu 1 czerwca 2021 r.
8.00 - spotkanie z wychowawcami w klasach, sprawdzenie obecności;
8.30 - 12.35 - gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe w klasach, na hali sportowej i Orliku;
wycieczki rowerowe - zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.
12.35 - powrót uczniów do domu.

Dla uczniów, których rodzice pracują zapewniona opieka świetlicowa w godz. 12.30 - 15.30

Organizacja pracy szkoły od 31 maja 2021 r.

1.Przydział sal dla poszczególnych klas:
Kl. I - Łącznik sala nr 11 parter
Kl. II a - Łącznik sala nr 10 parter
Kl. II b - Łącznik sala nr 8 parter
Kl. II c - Łącznik sala nr 7 parter
Kl. III a - Łącznik sala nr 110 I piętro
Kl. III b - Łącznik sala nr 107 I piętro
Kl. IV a - segment A1 sala nr 02 parter
Kl. IV b - Łącznik sala nr 108 I piętro
Kl. V - segment A1 sala nr 011 parter
Kl. VI a - segment A1 sala nr 206 II piętro
Kl. VI b - segment A1 sala nr 105 I piętro (matematyczna)
Kl. VI c - segment A1 sala nr 203 II piętro (polonistyczna)
Kl. VII a - segment A2 sala nr 202 I piętro (geograficzna)
Kl. VII b - A1 sala nr 101 I piętro (przyrodnicza)
Kl. VII c - A1 sala nr 103 I piętro (polonistyczna)
Kl. VIII - A2 sala nr 106 I piętro (fizyczna)

2.Wejście do szkoły:
Uczniowie klas I -  IV oraz dojeżdżający wysiadają na głównym przystanku przy szkole i wchodzą głównym wejściem od ul. Jana Pawła II.
Uczniowie klas V-VIII wchodzą bocznym wejściem przy hali sportowej od ul. A. Mickiewicza.

3. Odjazdy po 5, 6, 7 i 8 lekcji.

4.Uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki w przestrzeni wspólnej  (korytarze w czasie przerw, szatnie, biblioteka). Należy również ograniczyć do minimum przemieszczanie się w czasie przerw - pozostajemy w pobliżu przydzielonych sal lekcyjnych.

5. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele  i pracownicy szkoły.

Na stronie http://sp.werbkowice.pl/index.php/o-szkole/bezpieczenstwo zamieszczono obowiązujące w szkole procedury postępowania.