Nauczyciele  Szkoły Podstawowej w Werbkowicach • Jabłoński Szczepan – dyrektor
 • Harpeniuk Robert – wicedyrektor, wychowanie fizyczne
 • Abramiuk Dorota – język rosyjski
 • Bzdyra Piotr - język angielski
 • Cencelewicz Anna – edukacja wczesnoszkolna, język polski
 • Gałecka - Szwaczkiewicz Elżbieta  - język polski
 • Gumieniak Marzena – biologia
 • Jóźwiak Agnieszka – technika, logopedia
 • Kaczoruk Jarosław – wychowanie fizyczne
 • Kapusta Piotr – technika, informatyka, opiekun szkolnej strony internetowej, asi, administrator dziennika elektronicznego, koordynator projektu Laboratoria Przyszłości
 • Kędziora Dorota – matematyka, informatyka, administrator dziennika elektronicznego
 • Koźmińska Ewa – wychowanie fizyczne
 • Krawczyk Sylwia – język angielski
 • Kozioł Zdzisława – matematyka
 • Lachowska Halina – wychowanie fizyczne
 • Lisowska Anna - plastyka
 • Majewska-Tkaczuk Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
 • Mamełka Marta – edukacja wczesnoszkolna
 • Mazur Marek – historia, wiedza o społeczeństwie,etyka
 • Mielniczek Marta – muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne
 • Mociak Czesława – historia, przyroda
 • Momotowska Joanna – język angielski
 • Obrocka-Miranowska Małgorzata – religia
 • Oleszczuk Bożena – edukacja wczesnoszkolna
 • Piluś Anna – geografia
 • Pytel - Sulejczak Patrycja - język angielski
 • Pruś Bożena – edukacja wczesnoszkolna
 • Rafalska Barbara – edukacja wczesnoszkolna
 • Sadowski Bartłomiej – wychowanie fizyczneSołoducha Anna - język polski
 • Semaj Elżbieta - język polski
 • Wolańczuk Bożena – historia, wdż
 • Woś Anna – język polski
 • Wójtowicz Danuta – biblioteka
 • Wróbel Beata – pedagog szkolny
 • Wróbel Mariusz – matematyka, chemia
 • ks. Zalewski Konrad  – religia