Dzień Mediacji

W dniu 24 października 2018 roku szkolni mediatorzy Aleksander Lachs, Aleksandra Domagała, Michał Łukaszczyk, Kordian Kozioł, Karolina Michnowicz, Marcin Kozieł, Agnieszka Semaj, Mateusz Magdziak, Maria Wdowiak, Krystian Grzyb zorganizowali dzień mediacji.

Młodszym klasom I- IV przedstawiono tematykę mediacji: została odegrana scenka, podczas której pokazano w jaki sposób odbywa się mediacja, jak rozwiązać konflikt i jak doprowadzić do porozumienia. Mediatorzy przeprowadzili krótkie warsztaty. Praca w grupach polegała na rozwiązaniu krzyżówki i wypisaniu skojarzeń ze słowem konflikt. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w tych oto zadaniach.

Dla klas starszych V- VIII i 3 gimnazjum przygotowano prezentacje multimedialną na temat zdrowego odżywiania, jak dbać o swoje ciało i samookaleczania. Wyświetlono również film, który wywarł ogromne wrażenie i skłonił do głębszych refleksji. Było to ważne zagadnienie, ponieważ te problemy dotykają naszą szkolną młodzież. Efektami dnia mediacji było zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń naszych starszych jak i nowych mediatorów.

Zasady mediacji

Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przyłączyła się do Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole” realizowanego wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym ryzykownym zachowaniom młodzieży w szkole, a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej. Program ma na celu uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

Forum Mediacji rówieśniczych

Dnia 22 lutego w szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie odbyło się Forum Mediacji rówieśniczych. Spotkanie młodzieży odbyło się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.