Forum Mediacji rówieśniczych

Dnia 22 lutego w szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie odbyło się Forum Mediacji rówieśniczych. Spotkanie młodzieży odbyło się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

W forum wzięło udział wielu zaproszonych gości: Sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie - Pani Monika Brzezińska-Ożóg, Mediator sądowy - Pan Jan Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Pani Marta Majewska, Kurator zawodowy specjalista z Sądu Rejonowego w Hrubieszowie - Pani Agnieszka Kubik, , Starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie - Pani Edyta Krystkowiak, Przedstawiciel Straży Miejskiej w Hrubieszowie - Pan Krzysztof Hajkiewicz, Przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hrubieszowie, psycholog - Pani Aneta Dyl-Tarnawska obecni byli również uczestnicy poprzednich edycji programu „Mediacje rówieśnicze”.

Podczas spotkania młodzież przedstawiła scenki promujące mediacje, zaprezentowała piosenki oraz wykonała integracyjny taniec. Przedstawiono prezentacje multimedialne w zakresie wdrażania programu mediacji rówieśniczych w szkołach. Był również poczęstunek, po którym nastąpiła część warsztatowa spotkania. Psycholog Aneta Dyl-Tarnawska przeprowadziła dla młodzieży krótkie warsztaty pt. „Coaching mediatora”.

Na koniec organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom.

Nasi uczniowie są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zorganizowanym Forum Mediacji Rówieśniczych. Szczególną uwagę zwrócili na wypowiedź Mediatora sądowego, który przekazał ważne informacje na temat mediacji. Cennym doświadczeniem było posłuchać osób, które zajmują się mediacjami na co dzień i przekazują praktyczną wiedzę dotycząca rozwiazywania konfliktów. Fajnym doświadczeniem była również integracja młodzieży z rożnych szkół i możliwość nawiązania nowych, ciekawych znajomości.

Opracowanie: Agnieszka Tauz