Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przyłączyła się do Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole” realizowanego wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym ryzykownym zachowaniom młodzieży w szkole, a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej. Program ma na celu uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

 

Mediator to osoba, która musi charakteryzować się pewnymi cechami osobowości i wyznawać wartości takie jak prawda, szacunek, sprawiedliwość. Aby wybrać odpowiednie osoby przeprowadzono w szkole rekrutację. Na postawie opinii nauczycieli i uczniów zostało wyłonionych 16 kandydatów spośród uczniów z klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum.

I tak powstał Szkolny Klub Mediatora Rówieśniczego, którego opiekunami zostały Beata Wróbel i Agata Czop.

W roku szkolnym 2017/2018 do Szkolnego Klubu Mediatora Rówieśniczego należą:

 1. Natalia Mulawa kl. III a
 2. Agnieszka Tauz kl. II a
 3. Karolina Michnowicz kl. II b
 4. Kordian Kozioł kl. II b
 5. Aleksandra Domagała kl. VII a
 6. Michał Łukaszczyk kl. VII a
 7. Dawid Kozak kl. VII b
 8. Maria Wdowiak kl. VI a
 9. Krystian Grzyb kl. VI a
 10. Maja Dąbrowska kl. VI b
 11. Dominik Szczerbiak kl. VI b