Organizacja pracy szkoły od 31 maja 2021 r.

1.Przydział sal dla poszczególnych klas:
Kl. I - Łącznik sala nr 11 parter
Kl. II a - Łącznik sala nr 10 parter
Kl. II b - Łącznik sala nr 8 parter
Kl. II c - Łącznik sala nr 7 parter
Kl. III a - Łącznik sala nr 110 I piętro
Kl. III b - Łącznik sala nr 107 I piętro
Kl. IV a - segment A1 sala nr 02 parter
Kl. IV b - Łącznik sala nr 108 I piętro
Kl. V - segment A1 sala nr 011 parter
Kl. VI a - segment A1 sala nr 206 II piętro
Kl. VI b - segment A1 sala nr 105 I piętro (matematyczna)
Kl. VI c - segment A1 sala nr 203 II piętro (polonistyczna)
Kl. VII a - segment A2 sala nr 202 I piętro (geograficzna)
Kl. VII b - A1 sala nr 101 I piętro (przyrodnicza)
Kl. VII c - A1 sala nr 103 I piętro (polonistyczna)
Kl. VIII - A2 sala nr 106 I piętro (fizyczna)

2.Wejście do szkoły:
Uczniowie klas I -  IV oraz dojeżdżający wysiadają na głównym przystanku przy szkole i wchodzą głównym wejściem od ul. Jana Pawła II.
Uczniowie klas V-VIII wchodzą bocznym wejściem przy hali sportowej od ul. A. Mickiewicza.

3. Odjazdy po 5, 6, 7 i 8 lekcji.

4.Uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki w przestrzeni wspólnej  (korytarze w czasie przerw, szatnie, biblioteka). Należy również ograniczyć do minimum przemieszczanie się w czasie przerw - pozostajemy w pobliżu przydzielonych sal lekcyjnych.

5. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele  i pracownicy szkoły.

Na stronie http://sp.werbkowice.pl/index.php/o-szkole/bezpieczenstwo zamieszczono obowiązujące w szkole procedury postępowania.

 

 

 

 

W związku z luzowaniem ograniczeń związanych z COVID-19, uprzejmie informuję, że od dnia 28 maja 2021 roku, udostępnia się Halę Sportową oraz kompleks sportowo-rekreacyjny dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy

1

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje, że od najbliższego poniedziałku, czyli 17 maja br. ulega zmianie organizacja pracy szkoły. Uczniowie klas I - III kontynuują naukę stacjonarną. Nauką hybrydową w dniach 17 - 28 maja br. zostają objęci wszyscy uczniowie  klas IV-VIII.
1.Harmonogram zajęć dla kl. IV - VIII:
17 - 20.05 - nauka stacjonarna (w szkole):
kl. IV a - parter sala SA1 01
kl. V - I piętro łącznik sala nr 110
kl. VI c - II piętro SA1 sala nr 203
kl. VII b - I piętro SA1 sala nr 103
kl. VIII - I piętro SA2 sala nr 107
Pozostałe klasy w tych dniach realizują naukę w formie zdalnej.

21,24,28.05 - nauka stacjonarna (w szkole):
kl. IV b - parter sala SA1 01
kl. VI b - I piętro łącznik sala nr 110
kl. VI a - II piętro SA1 sala nr 203
kl. VII c  - I piętro SA1 sala nr 103
kl. VII a - I piętro SA2 sala nr 107
Pozostałe klasy w tych dniach realizują naukę w formie zdalnej.

W dniach 25 - 27 maja 2021 r. w związku z egzaminami klas ósmych nie ma zajęć stacjonarnych i zdalnych. Szkoła nie zapewnia również opieki świetlicowej.
2.Wejście do szkoły:
Uczniowie klas I -  IV oraz dojeżdżający wysiadają na głównym przystanku przy szkole i wchodzą głównym wejściem od ul. Jana Pawła II.
Uczniowie klas V-VIII wchodzą bocznym wejściem przy hali sportowej od ul. A. Mickiewicza.

ŚWIĘTO SZKOŁY

"Wybrana stacja Drogi Krzyżowej"

12 maja 2021 w dniu "Święta Szkoły" zostały rozdane nagrody i wyróżnienia w pierwszej kategorii w klasach I-III w konkursie "Wybrana stacja Drogi Krzyżowej" zorganizowanym przez panie Małgorzatę Obrocką-Miranowską, Zdzisławę Tracz-Mardofel oraz ks. Marcina Lewczuka. Nagrody i wyróżnienia wręczyły dzieciom p. dyrektor Anna Woś i p. wicedyrektor Ewa Koźmińska. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za tak liczny udział w konkursie i serdecznie gratulujemy. Pozostałe nagrody i wyróżnienia w drugiej kategorii zostaną wręczone uczniom po powrocie do Szkoły.