ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach zaprasza w dniu 25 czerwca 2021 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
godzina 9:00 klasy I,  II b, III a, VI a, VII b
godzina 10:00 klasy II a, III b, V, VI c, VII c
godzina 11:00 klasy II c, IV a, IV b, VI b, VII a, VIII

Rozdanie świadectw dla klas VIII odbędzie się na hali sportowej, pozostałe klasy  w swoich salach.
Świadectwa będą rozdawane w kilku salach jednocześnie.  Decyzja taka ma zapobiegać spotykaniu się uczniów na korytarzach szkolnych. Uczniowie wchodzący do szkoły w celu odbioru świadectwa szkoły powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos.  
Świadectwa będzie  można także odebrać w dniach 28.06.2021 - 2.07.2021 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00. Przy odbiorze obowiązują ogólne zasady znajdujące się w wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej - usta i nos zasłonięte maseczką.

Zapraszamy również do udziału we mszy świętej w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 24 czerwca 2021 o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Werbkowicach.

Akademia Lubella

Uczniowie klasy VII b z panią Marzeną Gumieniak wzięli udział w programie edukacyjnym „Akademia Lubella” i otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w programie. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przypomina, że 4 czerwca 2021 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego) - nie ma zajęć stacjonarnych.

Organizacja zajęć w dniu 1 czerwca 2021 r.
8.00 - spotkanie z wychowawcami w klasach, sprawdzenie obecności;
8.30 - 12.35 - gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe w klasach, na hali sportowej i Orliku;
wycieczki rowerowe - zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.
12.35 - powrót uczniów do domu.

Dla uczniów, których rodzice pracują zapewniona opieka świetlicowa w godz. 12.30 - 15.30