W ramach obchodów 100 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Werbkowicach 16.05.2018 roku gościliśmy w naszej szkole jej absolwenta dr. Mariusza Sawę, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie. W spotkaniu z uczniami szkoły opowiedział o swojej pracy, którą jest badanie i dokumentowanie miejsc pamięci narodowej. Korzystając ze slajdów i filmów pokazał swoją pracę na terenie Zamojszczyzny. Z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali przypadki ekshumacji szczątków byłych żołnierzy walczących na naszych terenach.

       Wcześniej, 27 kwietnia odwiedził  naszą szkołę inny jej absolwent dr Radosław Palonka - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako archeolog bada kultury indiańskie w Ameryce Północnej. Korzystając ze slajdów przedstawił wyniki swoich prac, w sposób szczególny zmiany kulturowe wśród Indian Pueblo. Uczniowie przez dwie godziny z wielkim zainteresowaniem słuchali niezwykłych opowieści.

W dniu 24.05.2018 r. odbył się midzyszkolny  konkurs pt  ,, JÓZEF PIŁSUDSKI W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – Werbkowice 2018

Komisja w składzie:

  1. Dariusz Smoll – artysta rzeźbiarz - przewodniczący
  2. Małgorzata Majewska-Tkaczuk wych. świetlicy szkol. - członek
  3. Zdzisława Tracz -Mardofel nauczyciel plastyki – sekretarz,

 dokonała przeglądu i oceny 63 prac plastycznych złożonych na konkurs.

Więcej informacji w potokole konkursu.

 

 

Dni profilaktyki  7-8 maja 2018

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7-8 maja 2018 roku obchodzono  Szkolne Dni Profilaktyki, których naczelne hasło brzmiało „Jestem sobą – żyję mądrze”. W ciągu tych dwóch dni cała społeczność szkolna wzięła udział w działaniach profilaktycznych mających na celu integrację społeczności uczniowskiej.

Kilometry Dobra

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach przyłączyła się do Kampanii Kilometry Dobra. Zapraszamy do wspierania akcji.

 

Warsztaty profilaktyczne

W dniu 8 maja w naszej szkole gościliśmy dr Wiesława Poleszaka (psycholog, psychoterapeuta, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie) wraz ze studentami V roku psychologii.

Studenci przeprowadzili warsztaty profilaktyczne w klasach IVb, IVc, VIb oraz VIIa i VIIb. Podczas warsztatów w każdej z klas ustalony został  kontrakt, który obejmował zasady zgodnie z którymi pracowali uczniowie i prowadzący. Biorąc udział w ćwiczeniach uczniowie rozwijali umiejętności interpersonalne a także wzmacniali więzi w grupie. Młodzież bardzo pozytywnie odebrała poruszane na warsztatach tematy. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów był niecodzienny sposób prowadzenia zajęć. Oczywiście nie obyło się bez nowych, nieznanych czasem trudnych momentów, ale to co doświadczamy wpływa na nasz rozwój i wzbogaca o nowe umiejętności.