„Sprzątanie Świata"

„Sprzątanie Świata"

           

            W dniu 27 września, uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie Świata 2018 „. W szkole tegorocznej akcji przyświecało hasło: „ Segregujemy odpady”, a jej celem było promowanie poszanowania zasobów przyrody, ograniczanie ilości śmieci i ich efektywna segregacja.

 

W tym roku w akcji uczestniczyły dzieci klas czwartych, drugich i klasa trzecia, wraz z nauczycielami.

O godzinie 9:50 uczestnicy akcji zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani wzniosłym przedsięwzięciem, wyruszyły spod budynku szkoły i zajęły się porządkowaniem przydzielonych im ulic.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem zbierały i uczyły się segregacji śmieci. W miarę upływu czasu segregacja nie stanowiły już problemu dla nikogo.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie, efekty pracy uczniów i spostrzegawczość ucieszyły wszystkich.

A co ucieszyło nas….? Dzieci nauczyły się segregować odpady – to po pierwsze, kolejny powód do dumy to fakt, że w Werbkowicach jest coraz mniej śmieci co oznacza, że mieszkańcy dbają o ład i porządek w swojej miejscowości.

Akcja zakończyła się o godzinie 11:30. Wszyscy uczestnicy bezpiecznie wrócili do szkoły, tu czekała niespodzianka – upieczone kiełbaski dla wszystkich uczestników akcji.

Poczęstunek ufundowany został przez Urząd Gminy w Werbkowicach oraz Szkołę Podstawową w Werbkowicach.

W akacji wzięły również udział dzieci z Przedszkola Samorządowego BAJKA w Werbkowicach.

Z wielkim zaangażowaniem i radością maluszki porządkowały pobliski park. Po zakończeniu akcji odpoczęły w amfiteatrze następnie delektowały się kiełbaskami, które same piekły przy ognisku. Prawidłowy i bezpieczny przebieg akcji nadzorowały nauczycielki z przedszkola.

Więcej zdjęć w galerii na profilu szkoły