VII Spartakiada Dzieci i Młodzieży – Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Tomaszowie Lubelskim

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kolejny raz brali udział w VII Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży – Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Drużyna chłopców w piłce nożnej w swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce otrzymując medale, dyplomy, upominki.

Szkołę reprezentowali :

  1. Michał Łukaszczyk
  2. Mateusz Janicki
  3. Fabian Sołopa
  4. Adrian Brzóska
  5. Dawid Kozak
  6. Dariusz Iwon

Opiekun Henryka Rewucha

„Pszczółka ratuje pszczoły dziko żyjące” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Jednym z celów nauczania i wychowania w naszej szkole jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W roku bieżącym Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach podjęła współpracę przy realizacji projektu, który objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

              Projekt realizowany jest we współpracy z Fabryką Cukierków PSZCZÓŁKA w Lublinie oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

              Realizacja projektu polega na przekazaniu wybranym szkołom z województwa lubelskiego, hoteli dla pszczół – murarek ogrodowych oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu uświadomienie uczniom jak istotną rolę dla środowiska naturalnego, a tym samym dla człowieka odgrywają pszczoły.

Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Akcji "Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy". Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowe gospodarowanie odpadami.

Termin Akcji: od 03.04.2018 r. do 20.04.2018 r. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzana jest w Szkole Podstawowej w Werbkowicach przy ul. Jana Pawła II 17.

W Akcji nie ma przegranych - zyskuje każda szkoła. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bony wymienne na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do Akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które chcą oddać do utylizacji sprzęt przeznaczony do likwidacji, a tym samym zwiększyć szanse szkoły na ciekawe nagrody.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w Akcji!

Akcja Wolontariatu „ Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc”

W dniu 15 marca Wolontariusze naszej szkoły „My dla ludzi”, brali udział wraz z opiekunami p. Zuzanną Ciesielczuk , p. Dorotą Abramiuk , p. Marzeną Gumieniak i p. Danutą Wójtowicz w akcji Charytatywnej „Wielkanocny koszyk wielkich serc”. Kwesta organizowana była wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Razem z Hrubieszowa. Zbierając produkty żywnościowe, przyczyniliśmy się do pomocy wielu potrzebującym rodzinom naszej szkoły, aby ich święta były bogate i radosne.

Dziękujemy

Jesteście wielcy

MAM I DZIELĘ SIĘ Z INNYMI

W lutym 2018 roku został ogłoszony przez opiekuna Wolontariatu konkurs plastyczny „Mam i dzielę się z innymi”. Technika wykonania prac – dowolna. Zgłosiło się ok. 20 uczniów. Po długiej debacie komisji w składzie Zuzanna Ciesielczuk i Joanna Momotowska praca oraz hasło umieszczone na pracy Anny Jarosz najbardziej odpowiadało kryteriom oceny . Dziewczynka została nagrodzona Dyplomem oraz nagrodą rzeczową ufundowaną przez wolontariat „My dla ludzi”.

Gratulujemy !!!

Organizatorzy