Wizyta wicewojewody

27 lutego 2019 r. wicewojewoda lubelski. p. Robert Gmitruczuk odwiedził naszą gminę i spotkał się z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego. Wizyta przebiegła w niezwykle sympatycznej atmosferze. Już w wejściu pana wicewojewodę i towarzyszące mu osoby powitali uczniowie wraz z p. Anną Woś, p.o. dyrektora szkoły.

Następnie goście zwiedzili szkolną izbę pamięci, bibliotekę i pracownię informatyczną. Spore wrażenia na gościach zrobiła nasza hala sportowa, która oprócz profesjonalnie wyposażonych siłowni oraz sal zabaw dla najmłodszych, może pochwalić się także sauną fińską oraz szeroką gamą zajęć sportowych.

1 MARCA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Lekcja przeprowadzona w Izbie Pamięci poświęcona Żołnierzom Niezłomnym.

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia trwa rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej. Zapisu można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 700-1500.

Zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do celów rekrutacji.

Kontakt telefoniczny pod numerem 84 6572603

Bal Absolwenta

9 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się Bal. Był to wyjątkowy i jedyny Bal Absolwenta, w którym wzięła udział młodzież z klas programowo najwyższych, tj. klas III Gimnazjum im. Polskich Noblistów oraz klas VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach. Uroczystość została przygotowana przez rodziców, którzy zaprosili do udziału w niej dyrekcję szkoły, panią wójt, grono pedagogiczne oraz przewodniczącą rady rodziców.

Szkolne Walentynki

Walentynki to szczególny dzień, na który warto przygotować coś wyjątkowego. Najpopularniejszą tradycją walentynkową jest wysyłanie kartek z życzeniami bliskiej osobie. W tym roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował niezwykłą pocztę walentynkową.