„Pszczółka ratuje pszczoły dziko żyjące” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Jednym z celów nauczania i wychowania w naszej szkole jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W roku bieżącym Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach podjęła współpracę przy realizacji projektu, który objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

              Projekt realizowany jest we współpracy z Fabryką Cukierków PSZCZÓŁKA w Lublinie oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

              Realizacja projektu polega na przekazaniu wybranym szkołom z województwa lubelskiego, hoteli dla pszczół – murarek ogrodowych oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu uświadomienie uczniom jak istotną rolę dla środowiska naturalnego, a tym samym dla człowieka odgrywają pszczoły.

Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Akcji "Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy". Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowe gospodarowanie odpadami.

Termin Akcji: od 03.04.2018 r. do 20.04.2018 r. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzana jest w Szkole Podstawowej w Werbkowicach przy ul. Jana Pawła II 17.

W Akcji nie ma przegranych - zyskuje każda szkoła. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bony wymienne na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do Akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które chcą oddać do utylizacji sprzęt przeznaczony do likwidacji, a tym samym zwiększyć szanse szkoły na ciekawe nagrody.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w Akcji!

Akcja Wolontariatu „ Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc”

W dniu 15 marca Wolontariusze naszej szkoły „My dla ludzi”, brali udział wraz z opiekunami p. Zuzanną Ciesielczuk , p. Dorotą Abramiuk , p. Marzeną Gumieniak i p. Danutą Wójtowicz w akcji Charytatywnej „Wielkanocny koszyk wielkich serc”. Kwesta organizowana była wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Razem z Hrubieszowa. Zbierając produkty żywnościowe, przyczyniliśmy się do pomocy wielu potrzebującym rodzinom naszej szkoły, aby ich święta były bogate i radosne.

Dziękujemy

Jesteście wielcy

MAM I DZIELĘ SIĘ Z INNYMI

W lutym 2018 roku został ogłoszony przez opiekuna Wolontariatu konkurs plastyczny „Mam i dzielę się z innymi”. Technika wykonania prac – dowolna. Zgłosiło się ok. 20 uczniów. Po długiej debacie komisji w składzie Zuzanna Ciesielczuk i Joanna Momotowska praca oraz hasło umieszczone na pracy Anny Jarosz najbardziej odpowiadało kryteriom oceny . Dziewczynka została nagrodzona Dyplomem oraz nagrodą rzeczową ufundowaną przez wolontariat „My dla ludzi”.

Gratulujemy !!!

Organizatorzy

Szkolny Konkurs Plastyczny : Portret Królowej Wielkiej Brytanii - Elżbiety II

Dnia 09.03.18 rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Plastyczny Portret Królowej Wielkiej Brytanii - Elżbiety II. Był to konkurs wewnątrzszkolny i brali w nim udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 36 uczniów w tym:

- klasa I – 12 osób,

- klasa II – 4 osoby,

- klasa III – 20 osób.