Szkolne koło PCK

 

  1. Propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania czerwonego krzyża.
  2. Kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw oraz zachowań przejawiających się we wrażliwości na los drugiego człowieka.
  3. Działalność z zakresu pomocy socjalnej, której podstawą jest umiejętność dostrzegania przez członków koła potrzeb i problemów swoich kolegów i  rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Propagowanie honorowego krwiodawstwa.
  5. Popularyzowanie wśród społeczności szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  6. Współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2018 w szkole i  GOK w Werbkowicach odbyła się akademia przygotowana  z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Pod kierunkiem pań:  A. Czarneckiej, Z. Ciesielczuk, A .Piluś, A. Kusiak, D. Abramiuk uczniowie zaprezentowali piosenki, przedstawienie i scenkę kabaretową. Dekorację przygotowała pani Z. Tracz -Mardofel,  a nagłośnieniem zajmował się pan P. Kapusta.

 Mogliśmy podziwiać talenty  wokalne i aktorskie młodszych i starszych uczniów.

ZESPÓŁ WOKALNY WYŚPIEWAŁ II MIEJSCE W KONKURSIE PIOSENKI RELIGIJNEJ W ZAMOŚCIU

W dniu 24.10.2018 r. nasz szkolny Zespół Wokalny, którego opiekunem jest p. Anna Czarnecka, uczestniczył w Konkursie Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość”. Występ zespołu spodobał się i został nagrodzony II miejscem. 

Pola Nadziei 2018/2019

 

Pola Nadziei. Tu rozkwita dobro

„Pola Nadziei” to międzynarodowa akcja przypominająca o osobach nieuleczalnie chorych, cierpiących w domach i hospicjach. Zainicjowana przez szkocką organizację Marie Curie Cancer Care w 1997 r., już rok później została zaszczepiona na gruncie polskim.

Wycieczka do Lublina

W dniu 16.10.2018 r. uczniowie klasy VIII b pod opieka p. Anny i Przemysława Woś uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Lublina. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Niemieckim Obozie Koncentracyjnym na Majdanku. Tam uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej i pod kierunkiem przewodnika zwiedzili teren obozu. Dla większości uczestników była to pierwsza wizyta w miejscu wzbudzającym tak wielkie emocje. Uczniowie zachowali się z należytą powagą, oddając tym samym szacunek ofiarom Majdanka.