1 MARCA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Lekcja przeprowadzona w Izbie Pamięci poświęcona Żołnierzom Niezłomnym.

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia trwa rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej. Zapisu można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 700-1500.

Zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do celów rekrutacji.

Kontakt telefoniczny pod numerem 84 6572603

Bal Absolwenta

9 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się Bal. Był to wyjątkowy i jedyny Bal Absolwenta, w którym wzięła udział młodzież z klas programowo najwyższych, tj. klas III Gimnazjum im. Polskich Noblistów oraz klas VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach. Uroczystość została przygotowana przez rodziców, którzy zaprosili do udziału w niej dyrekcję szkoły, panią wójt, grono pedagogiczne oraz przewodniczącą rady rodziców.

Szkolne Walentynki

Walentynki to szczególny dzień, na który warto przygotować coś wyjątkowego. Najpopularniejszą tradycją walentynkową jest wysyłanie kartek z życzeniami bliskiej osobie. W tym roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował niezwykłą pocztę walentynkową.

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach piątą drużyną województwa lubelskiego drużynowego tenisa stołowego chłopców Szkolnego Związku Sportowego

30.01.2019r. w Hali Szkoły Podstawowej w Werbkowicach odbył się  Finał Wojewódzki Drużynowego Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Więcej informacji w komunikacie: Szkoła Podstawowa w Werbkowicach piątą drużyną województwa lubelskiego...