Sprawozdanie z kampanii „Kilometry Dobra”

Nasza szkoła przyłączyła się do VI kampanii „Kilometry Dobra” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. W dniach 21.06.-29.06.2019 w szkole odbyła się zbiórka „złotówek”. „Złotówki” zbierali uczniowie do specjalnie przygotowanych puszek, należący do Szkolnego Klubu Mediatora pod opieką pedagoga szkolnego – Beaty Wróbel.

„Nie wszystko złoto, co się świeci”

Sprawozdanie z warsztatów profilaktycznych

W dniu 29.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa, panią Magdalenę Rozmus, pracownika Instytutu INSPIRA w Lublinie. W zajęciach uczestniczyli szóstoklasiści.

Podziękowanie

W kwietniu w naszej szkole, "rozkwitły" żonkile. Stało się to za sprawą uczniów klasy VII a, którzy zaprosili całą społeczność szkolną oraz mieszkańców Werbkowic do akcji charytatywnej "Pola Nadziei", której symbolem są właśnie te kwiaty. 

Do szkoły wpłynęły podziękowania za zaangażowanie uczniów kwestujących na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuniach:

ZOSTAŃ MISTRZEM ŚWIATA W DOBROCI  UŁÓŻ Z NAMI „KILOMETRY DOBRA”

Nasza szkoła włączyła się w VI Ogólnopolską Kampanię „Kilometry Dobra”. 

W dniach 21.05.-29.05.2019 w szkole odbędzie się zbiórka „złotówek” do specjalnie przygotowanych puszek. „Złotówki” będą zbierali uczniowie należący do Szkolnego Klubu Mediatora pod opieką pedagoga szkolnego – Beaty Wróbel.

Celem kampanii „Kilometry Dobra” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu jest dofinansowanie adaptacji
i remontów budynków Stowarzyszenia.