Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.

Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią informacyjną oraz ukazanie znaczenia symboliki Świąt Wielkanocnych. Tematyką konkursu jest przygotowanie najładniejszej kartki wielkanocnej. Chętnych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia SP w Werbkowicach pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do 26. 03. 2018 r.

New Image

 Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Wylosuj Anioła

Akcje charytatywne prowadzone w szkołach odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach. W styczniu 2018 roku ponownie „ wkręcili się w pomaganie“ – przyłączyli się do akcji Wylosuj Anioła”Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach przystąpiła do projektu pn „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE” - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali” realizowanego w ramach zadania publicznego „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego

Dnia 26 lutego 2018r. odbył się Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej. Brali w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieledwii, Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach i Szkoły Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach . Konkurs trwał 60 minut włączając czas na sprawy organizacyjne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi oraz zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu. 

ZAPRASZAMY DO AKCJI „DOBRY KLIK

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!!!

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić to tylko – DOBRO” Jan Paweł II

Zdj.jpg

 

Zrób coś dobrego