Dowozy do szkoły

Dowóz uczniów do poszczególnych placówek z terenu gminy Werbkowice będzie odbywał się na identycznych zasadach jak w roku szkolnym 2020/2021 r. Nie ulegają zmianie godziny dowozu i odwozu oraz trasy przejazdu i przewoźnicy.
1. Godziny dowozu i odwozu do/z Publicznej Szkoły Podstawowej Honiatyczach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
2. Godziny dowozu i odwozu do/z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021
3. Godziny dowozu i odwozu do/z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem-Kolonii nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021
4. Godziny dowozu i odwozu do/z Szkoły Podstawowej w Sahryniu nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
5. Godziny dowozu i odwozu do/z Przedszkola Samorządowego ,,Bajka,, w Werbkowicach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
6. Godziny dowozu i odwozu do/z Szkoły Podstawowej w Werbkowicach nie ulegną zmianie w stosunku do roku szkolnego 2020/2021.
W przypadku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach i Przedszkola Samorządowego ,,Bajka,, w Werbkowicach w dniu 01.09.2021 r. wychowankowie i uczniowie zostaną dowiezieni do placówek oświatowych na godzinę 8.00 i odwiezieni o godzinie 12.30.
* Są to wstępne informacje, które mogą ulec weryfikacji i zmianie. O zamianach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Przydział sal lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022

Klasopracownia/gabinet  Numer

Segment A1 - parter
Kl. IV  a       A 1 002
Kl. IV b        A1 011

Segment Ł – parter
Kl. II          011
Kl. III a       009
Kl. III b       008
Kl. III c       007

Segment A1 – 1 piętro
Kl. VIII b      101
Kl. VIII c      103
Kl. VII b       105

Segment A2 – 1 piętro
Kl. VI          103
Kl. VIII a      105
Kl. V a         107

Segment Ł – 1 piętro
Kl. I a        106
Kl. I b        107
Kl. V b        108

Segment A1 – 2 piętro
Kl. VII c       203
Kl. VII a       206

Zaproszenie
8:00 Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz w intencji
Ojczyzny w Kościele.
9:15 Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem przy GOK w Werbkowicach.
10:30 Spotkanie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego na hali sportowej
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Werbkowicach.
11:15 Spotkanie uczniów z wychowawcami klas (w salach lekcyjnych).

Zapraszamy uczniów oraz rodziców i opiekunów na spotkanie z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Organizatorzy

 

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Anny Lasko

naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00

w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Werbkowicach -

Pogrążeni w głębokim smutku -

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

pożegnanie