Zapis na Bal Absolwentów może być dokonany poprzez wpłatę na konto Domu weselnego Karolina nr konta 92 9642 0009 2001 0008 5081 0001 B.S. Werbkowice z adnotacją:  Imię i nazwisko wpłacającego  z dopiskiem "Bal Absolwentów".

Koszt 140 zł

Teatr Spraw Dużych i Małych

Teatr Spraw Dużych i Małych brzmi bardzo poważnie, ale to nikt inny tylko MY i Nasze sprawy. Sprawy bardzo ważne, śmieszne, a czasem bardzo, bardzo poważne.

Działalność naszego teatrzyku zainicjowaliśmy w 2009 r. sztuką Pt. „W krainie baśni” – spektaklu opartym na najsłynniejszych utworach Hansa Christiana Andersena. Następnie były sztuki:

  • „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie....”
  • „Kopciuszek inaczej”
  • „Historia pluszowego misia”
  • „Książę szuka żony”
  • „Lokomotywa, czyli kilka słów o Julianie Tuwimie”

Dnia 20 marca 2012 roku Teatr Spraw Dużych i Małych działający przy Zespole Szkół w Werbkowicach Szkoła Podstawowa uczestniczył w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Hrubieszowie.

Przedstawienie prezentowane przez młodych aktorów z naszej szkoły mieli okazję już obejrzeć uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, rodzice i nauczyciele.

Opiekę nad kołem sprawują p. Anna Lasko i p. Anna Woś.