Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Celem konkursu jest wybór projektu tarczy, która stanie się wizytówką szkoły oraz posłuży jako logo, które znajdzie się na wszelkich dokumentach z nią związanych (strona internetowa, papier firmowy, dyplomy, itp.). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia SP w Werbkowicach pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do 30.04.2018 r.

tarcza

 

Więcej informacji w Regulamine konkursu.

Spotkanie z poetką Panią Małgorzatą Skowron

Dnia 22.02.2018 odbyło się spotkanie z poetką Panią Małgorzatą Skowron- absolwentką Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, autorką wierszy dla dzieci i dorosłych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-III wraz z opiekunami.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.

Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią informacyjną oraz ukazanie znaczenia symboliki Świąt Wielkanocnych. Tematyką konkursu jest przygotowanie najładniejszej kartki wielkanocnej. Chętnych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia SP w Werbkowicach pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do 26. 03. 2018 r.

New Image

 Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Wylosuj Anioła

Akcje charytatywne prowadzone w szkołach odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach. W styczniu 2018 roku ponownie „ wkręcili się w pomaganie“ – przyłączyli się do akcji Wylosuj Anioła”Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach przystąpiła do projektu pn „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE” - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali” realizowanego w ramach zadania publicznego „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.