Dni profilaktyki  7-8 maja 2018

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7-8 maja 2018 roku obchodzono  Szkolne Dni Profilaktyki, których naczelne hasło brzmiało „Jestem sobą – żyję mądrze”. W ciągu tych dwóch dni cała społeczność szkolna wzięła udział w działaniach profilaktycznych mających na celu integrację społeczności uczniowskiej.

 

7 maja klasy I – II porządkowały i poszerzały informacje na temat zdrowia. Podczas zajęć kształtowały postawy odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uświadamiały, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwieńczeniem dnia było spotkanie z pielęgniarką, p. Grażyną Furlepa, podczas którego zostały omówione zagadnienia dotyczące: higieny osobistej i jamy ustnej, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i wypoczynku.

Klasy: IV a, V, VI a uczestniczyły w zabawie profilaktycznej pt. „Ćwierćland” przygotowanej przez pedagoga szkolnego, p. Beatę Wróbel i nauczyciela, p. Agnieszkę Jóżwiak. Pomocni byli także uczniowie gimnazjum (zaangażowani w pracę Szkolnego Klubu Mediatora),
tj. Agnieszka Tauz, Karolina Michnowicz, Natalia Mulawa i Kordian Kozioł.

8 maja na uroczystość przybyły zaproszone osoby, aby wesprzeć naszą szkołę w działalności wychowawczej i profilaktycznej. Byli to psycholog - dr Wiesław Poleszak adiunkt
w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki
i Psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę” wraz ze studentami piątego roku psychologii.

Uczniowie klas: IV b, IV c, VI b, VII a, VII b włączyli się w kilkugodzinne warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez przybyłych gości, pod czujnym okiem opiekuna.

Klasy gimnazjalne odbywały prelekcje prowadzone przez wychowawców uwzględniające najważniejsze potrzeby grupy.

Tego dnia rozstrzygnięto także szkolny konkurs profilaktyczny „Kolory tolerancji”.

Dni profilaktyki obfitowały w mnóstwo dobrych i silnych emocji.

 

Opracowanie: B. Wróbel