ŻYWNOŚĆ NAJWIĘKSZYM DAREM ZIEMI

W kwietniu 2018 r. został ogłoszony konkurs fotograficzny pt.: "Żywność największym darem Ziemi" dotyczący problemu żywności mutowanej genetycznie i szkodliwości używania pestycydów. Organizatorami konkursu fotograficznego były Elżbieta Gałecka-Szwaczkiewicz oraz Zuzanna Ciesielczuk. Laureatem konkursu został Krystian Grzyb z klasy VI A Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.

Gratulujemy Krystian i czekamy "na więcej"