Podsumowanie akcji: Wylosuj Anioła

W styczniu 2018 roku przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej Wylosuj Anioła” Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali kolorowe kartki, rysunki oraz napisali listy i życzenia. Akcja sprawiła nam wiele radości i była doskonałą lekcją empatii. Papież Franciszek powiedział kiedyś: „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: Dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka”. Na pewno powtórzymy tę akcję w naszej szkole i zachęcimy do niej innych!

Koordynator akcji – J. Momotowska