Akcja Sadzenia Drzewek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski

Wolontariusze "My dla innych" uczcili 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski sadząc drzewka w dniu 28 kwietnia 2018 r. w lesie Safarowszczyzny w Hrubieszowie. Uczestnikom naszej Akcji podziękowano na forum LubieHrubie.

W miejscu naszego hołdu dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę dumnie powiewała Polska flaga. Posadziliśmy 200 drzewek dębu i brzozy w lesie Safarowszczyzna, w Hrubieszowie.

Oprócz uczniów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach w Akcji wzięli udział: grupa młodzieży szkolnej z Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie, podopieczni Zakładu Karnego w Hrubieszowie z wychowawcą, koło Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Hrubieszowie, myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego „Orlik” w Hrubieszowie, funkcjonariusze Straży Granicznej w Hrubieszowie i młodzież.

 

Na wyróżnienie zasługują:

  • Anna Magier, Michał Brodziak, Krzysztof Oksętiuk, Emil Nowicki z Technikum ZDZ w Hrubieszowie;
  • grupa 7 podopiecznych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie z wychowawcą majorem Marianem Bieleckim, którzy przyjechali rowerami i z własnymi łopatami;
  • Wacław Mucha i Bogusław Włosowski z Grażyną Mirską prezesem Koła Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Hrubieszowie z własnymi łopatami;
  • Gabriela Pękala, Magdalena Szewczuk, Kacper Kazański, Gabriela Kiryluk, Mateusz Mazurek pod opieką Zuzanny Ciesielczuk i Doroty Abramiuk ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, którzy przyjechali prywatnym transportem;
  • Paweł Hanc myśliwy WKŁ nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie;
  • Zbigniew Nowosad kapitan Straży Granicznej w Hrubieszowie z własną łopatą;
  • Mirosław Mazurek leśniczy Nadleśnictwa Strzelce;
  • Joanna Kuczewska radna Rady Miejskiej w Hrubieszowie z własna łopatą;
  • Tomasz Wojciech Antoniuk wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i prezes SE „Razem” w Hrubieszowie.

Dziękujemy Panu doktorowi Mariuszowi Nagadowskiemu - nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce, za wydatną pomoc i stałą owocną współpracę. W przedsięwzięciu uczestniczyło 26 osób, które przy wspólnym ognisku posiliły się pysznymi kiełbaskami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Strzelce. To było należycie zrealizowane i skoordynowane działanie grupy Hrubieszowiaków na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.”

Jak zwykle nie zawiedliśmy!

Wszystkim, którzy wzięli udział w Akcji dziękujemy!