Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem ,,Stacje drogi krzyżowej w technikach plastycznych”

 

REGULAMIN SZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem

,,Stacje drogi krzyżowej w technikach plastycznych”

 

ORGANIZATOR :

Małgorzata Obrocka-Miranowska – katechetka,

Anna Lisowska – nauczyciel plastyki,

Ks. Konrad Zalewski

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WERBKOWICACH

Szkoła Podstawowa

 

Cele konkursu :

 • Poznanie wydarzeń związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa jako źródło naszego zbawienia;
 • Zachęcanie do uczestnictwa w nabożeństwach drogi krzyżowej;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i umiejętności wypowiedzi poprzez

     plastyczne środki wyrazu;

 • Konfrontacja twórczości dzieci i młodzieży wśród rówieśników;
 • Rozwijanie kreatywności twórczej i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

 

Warunki uczestnictwa :

 1. Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży naszej szkoły;
 2. Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach

   wiekowych:

     - klasy I – III

     - klasy IV – VIII

 1. Kryteria oceny prac:

   - interesujący sposób przedstawienia wybranej stacji drogi krzyżowej Pana Jezusa,

- zastosowanie ciekawej techniki plastycznej,

   - estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.

 1. Technika: dowolne techniki plastyczne płaskie i półpłaskie.
 2. Format pracy: A3 lub A4.
 3. Prace winny być podpisane ( imię i nazwisko, klasa)

  

Termin wykonania prac :

 

   Prace należy wykonać i dostarczyć do 15 marca 2024 r. do szkoły (bezpośrednio do organizatorów, pracownia plastyczna, świetlica szkolna,).

   Komisja powołana przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia dla uczniów najlepszych prac, które będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

                                            

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !