Święto Patrona

Polska od swego początku była państwem otoczonym sąsiadami skłonnymi do zagarnięcia jej terytoriów. Przez stulecia zmiennych losów: wojen i spokoju wyrosła na potęgę i kraj dobrobytu. Chętnie osiedlali się w Polsce przybysze z Holandii, Francji, Niemiec i wielu innych krajów. Rzeczpospolita, bo tak się nazywała Polska, miała demokratyczny ustrój już od schyłku XV wieku. W XVIII stuleciu spisek sąsiadów: Rosji, Austrii i Prus doprowadził do całkowitej likwidacji państwa polskiego. Tęsknota za wolnością, za dobrobytem jaki wnosiło do życia w Polsce posiadanie własnej państwowości, przez kolejne ponad sto lat przyciągała następne młode pokolenia do zrywów powstańczych, do ofiary życia i krwi dla osiągnięcia celu jakim była Najjaśniejsza, Niepodległa Rzeczpospolita.

            Wychowany pod mocnym wpływem matki patriotki, Józef Piłsudski poświęcił całe swoje życie dla Polski. Pracował, spiskował i walczył. Spędzał życie na nauce, pracy i walce. Ścigany przez zaborcze służby policyjne, często musiał się ukrywać. Schwytany, spędził wiele lat na katordze na Syberii. Po powrocie organizował wojsko, by w końcu wywalczyć niepodległość. Stanął na czele państwa jako jej Naczelnik. Jest niekwestionowanym pogromcą armii bolszewickiej podczas jej najazdu na odradzająca się Polskę w 1920 r.

            Służąc jej nieustannie z wielką, szczerą troską. Zmarł 12 maja 1935 r.

Został patronem Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, by być dla nas wzorem. Jest bohaterem, z którego jesteśmy dumni. Jest wzorem i przykładem o jakich w naszych czasach coraz trudniej.

            12 maja jest Dniem Patrona naszej szkoły.

Uczcijmy to święto dzisiaj ze względu na powinność dla naszego Patrona, a także przez szacunek dla kształtującego się pod naszą opieką kolejnego pokolenia rosnącego dla przyszłości Polski.

Cześć pamięci Wielkiemu Polakowi Józefowi Piłsudskiemu, Patronowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach.

Szczepan Jabłoński
Dyrektor Zespołu