Wiwat Maj - Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

  1

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję. Najważniejszym zadaniem Sejmu było uporządkowanie spraw ustrojowych Rzeczypospolitej. Ustawa regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej oraz  zasady władzy państwowej. 

Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja młodzież z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyła w obchodach. Uroczystości odbywały się przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja uczniowie ZSP w Werbkowicach przygotowali dla uczestników biało-czerwone flagi.

Na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna. Montaż słowny przygotowany przez uczniów naszej szkoły został uświetniony występem Zespołu wokalnego „Vocalizer”, działającego przy GOK w Werbkowicach.