Narodowe Święto Trzeciego Maja w Gminie Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice serdecznie zaprasza mieszkańców w dniu 3 maja 2023 roku na gminne obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.


Program:
08:00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach celebrowana przez ks. kan. Stanisława Kupczaka.
08:50 Przemarsz pod pomnik.
09:00 Uroczystości przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przy Wojskowej Asyście Honorowej 2. Hrubieszowskiego
Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „HUBALA" w Hrubieszowie:

  • odśpiewanie Hymnu Państwowego i podniesienie Flagi Państwowej na
    maszt
  • okolicznościowe wystąpienie Wójta Gminy Werbkowice
  • apel pamięci
  • salwa honorowa
  • złożenie kwiatów i wieńców przez delegacje
  • pieśń „Śpij Kolego"

09:30 Występ Młodzieżowego Zespołu Wokalnego „Vocalizer" z GOK w Werbkowicach oraz montaż słowno-muzyczny uczniów ZSP w Werbkowicach