Zainwestuj w naszą planetę

„Zmiana zaczyna się od działania”

"Zainwestuj w naszą planetę” – Dzień Ziemi 2023

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który często nazywany jest też Międzynarodowym Dniem Ziemi.

Społeczność naszej szkoły świętowała 21 kwietnia, ponieważ 22 kwiecień w tym roku wypadł   w sobotę.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: „Zainwestuj w naszą planetę”.

Cel tego wydarzenia jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.

 

„Hasło „Zainwestuj w naszą planetę” , podkreśla znaczenie poświęcenia przez ludzi czasu, zasobów i energii na rozwiązanie kwestii związanych ze środowiskiem w którym żyjemy.

Ważne jest, aby młodzi ludzie dostrzegli i przeciwstawili się: rabunkowej eksploatacji zasobów, degradacji ekosystemów, problemowi zmiany klimatu.

W naszej szkole z okazji Święta Ziemi uczniowie zostali zapoznani z działaniami człowieka zmierzającymi do poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki prezentacji multimedialnej, którą wykonały uczennice klasy ósmej.

Ważnym elementem obchodów był konkurs wiedzy, tematycznie związany z niekorzystnymi zmianami na planecie, przyczynami takich zmian i działaniami , które mogłyby ograniczyć niekorzystny wpływ niektórych poczynań człowieka, zagrażających bezpieczeństwu Ziemi.

Została wykonana gazetka, na której zawieszone zostały prace uczniów. Były to wiersze o tematyce ekologicznej oraz prace plastyczne, wykonane przez uczniów. Prace dotyczyły zagospodarowania terenu wokół szkoły po przeprowadzonym remoncie: zaplanowania terenów zielonych, ukwiecania, właściwego ustawienia pojemników na śmieci, zaplanowania miejsc na odpoczynek, zabawę.

Uczniowie tego dnia założyli ubrania w kolorach odpowiadających barwom właściwej segregacji śmieci.

W każdej konkurencji wyłonieni zostali zwycięscy. Nagrody i dyplomy sponsorowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone podczas tegorocznego Święta Szkoły.

Obchody święta zostały przygotowane przez nauczycielki: Marzenę Gumieniak – nauczyciela biologii, Annę Piluś – nauczyciela geografii, Dorotę Abramiuk – nauczyciela języka rosyjskiego, pomoc  wykonaniu dyplomów zaoferowała Dorota Kędziora – nauczyciel informatyki.

6

7