Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świata 2022”

Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świata 2022”.

W dniu 21 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji: „Sprzątanie Świata  2022”, które odbyło się pod hasłem: „ Wszystkie śmieci nasze są.” Celem tegorocznej akcji była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Akcję rozpoczęliśmy pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz jej celów głównych. W porządkowaniu otoczenia szkoły i ulic Werbkowic, wzięli udział uczniowie klas szóstych oraz klasa trzecia. Każda klasa miała przydzielony inny teren do posprzątania. Uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Zauważyliśmy, że w tym roku mamy mniej śmieci workach, że okolica wypiękniała. Taki widok cieszy i jest dowodem na to, że mieszkańcy bardziej dbają o swoje domy, osiedla i ich otoczenie. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Opiekunowie akcji dziękują wszystkim uczniom i opiekunom za zaangażowanie. 

Anna Piluś

Czesława Mociak