Zakończenie rekrutacji uczniów w postępowaniu uzupełniającym

Informujemy, że komisja rekrutacyjna zakończyła prace nad analizą wniosków o przyjecie kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym.
Lista  przyjętych do pierwszej klasy dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły (parter przy świetlicy szkolnej).