Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący

Kacper Sanek

Zastępca   Aleks Nowak
   
   
Członek prezydium 

Piotr Kaźmierczak

Oliwia Płonkowska

Opiekun

Bożena Wolańczuk

   
   

Samorząd Uczniowski