„Kartka dla Sołtysa”

„Kartka dla Sołtysa” to konkurs plastyczny organizowany przez Gminę Werbkowice.

 

Jego celem jest rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej oraz okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom z terenu Gminy Werbkowice za ich pracę, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie przedszkoli, zerówek i szkół podstawowych klas I – VIII z terenu Gminy Werbkowice.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik Regulaminu, należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem szkoły do Urzędu Gminy Werbkowice przy ulicy Zamojska 1 w Werbkowicach do dnia 8 marca 2022 r.