Zaproszenie
8:00 Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz w intencji
Ojczyzny w Kościele.
9:15 Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem przy GOK w Werbkowicach.
10:30 Spotkanie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego na hali sportowej
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Werbkowicach.
11:15 Spotkanie uczniów z wychowawcami klas (w salach lekcyjnych).

Zapraszamy uczniów oraz rodziców i opiekunów na spotkanie z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Organizatorzy