Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Anny Lasko

naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00

w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Werbkowicach -

Pogrążeni w głębokim smutku -

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

pożegnanie