Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przypomina, że 30 kwietnia 2021 r, jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego).