Warsztaty profilaktyczne :  „Mamo ..Tato..Czy mnie znasz ?”

W dniu 22 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodzicówi uczniów klas I-II, pt. „Mamo …Tato …Czy mnie znasz?”. Prowadziła je psycholog Zuzanna Ciesielczuk. Celem warsztatów było „opanowanie sztuki porozumiewania się” z własnym dzieckiem.

              Zajęcia rozpoczęły się prezentacją uczestników i krótką informacją o sobie i dziecku. Następnie psycholog zapoznała rodziców, wspomagając się ciekawie przygotowaną  prezentacją  ze sposobami  rozwiązywania konfliktów  w relacji rodzic – dziecko. Po części teoretycznej  tylko  z  rodzicami, koordynator  warsztatów  zaprosił  do wspólnej zabawy rodziców i dzieci. Zadaniem wszystkich uczestników było wykonanie "Piniaty".

            Obserwacja własnych dzieci w trakcie takiej zabawy, ich reakcja na rówieśników, pomogła   rodzicom  zrozumieć, że nie zawsze to czego uczymy w domu i to co robią  wśród kolegów   jest  zgodne z naszymi oczekiwaniami.