Wizyta Wolontariuszy z Werbkowic „My dla ludzi” w Łabuniach

Wizyta Wolontariuszy z Werbkowic „My dla ludzi” w Łabuniach

W środę 20 grudnia 2017 r. „Mikołajkowe super paczki”  zostały  odwiezione  przez Wolontariuszy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach do Wielofunkcyjnej Placówki  Opiekuńczo Wychowawczej w Łabuniach.

Zbiórki darów odbywały się na terenie szkoły w każdy piątek tygodnia od rozpoczęcia akcji. Zbieraliśmy  też dary - fanty  na dyskotece andrzejkowej w szkole. Każdy uczestnik wchodząc na dyskotekę przynosił batonik lub czekoladkę. We wszystkich zbiórkach zostało zebrane sporo zabawek, słodyczy, produktów spożywczych typu: mąka, kasza itp. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom szkoły,  którzy swoja ofiarnością tak hojnie wspierali akcję: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

 

Wolontariusze "My dla Ludzi"

Koordynator akcji  Z. Ciesielczuk