Szkolne obchody pierwszego Dnia Wiosny rozpoczęły się międzyklasowym konkursem plastycznym pt. „Pani Wiosna” lub „Wiosenna Łąka”. Uczniowie malowali farbami, nie posługując się pędzlem tylko opuszkami palców.

Drugi konkurs dotyczył wyłonienia najciekawszego stroju wiosennego. Reprezentanci klas byli oceniani przez swoich kolegów i koleżanki w trzech kategoriach wiekowych metodą tajnego głosowania.

 

Konkursy odbyły się pod nadzorem komisji, w składzie:

Przewodnicząca – Henryka Rewucha

Członkowie         - Aleksandra Czulińska

                              Agnieszka Jóźwiak

                              Beata Wróbel

PREZENTACJA WYNIKÓW

 

         KONKURS NA NAJBARWNIEJSZY RYSUNEK WIOSENNY -
,,PANI WIOSNA” lub „WIOSENNA ŁĄKA”

I miejsce w kategorii klas I-III - Klasa Ia

I miejsce w kategorii klas IV-VII - Klasa Vb

I miejsce w kategorii klas VIII-III Gim. - Klasa IIIB-Gim

 

Uczniowie klas zwycięskich zostali nagrodzeni słodyczami.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZ STRÓJ WIOSENNY

KLASY I-III

I miejsce Paulina Magdziak -klasa Ia

II miejsce -Nikola Podgórska -klasa Ib

III miejsce – Julia Kamińska -klasa IIa

 Klasy IV- VII

I   miejsce -Wiktoria Wadas -klasa Vc

II miejsce -Katarzyna Kamieniec-klasa VIIa

III miejsce -Aleksandra Ogórek – klasa IVc

Klasy VIII- III Gim

I miejsce Agata Panek – klasa VIIIb

II miejsce Wiktoria Ciucka -klasa VIIIa

III miejsce Oliwia Kuś-klasa IVb

 

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze.

Nagrody zostały zasponsorowane przez Radę Rodziców.