Dzień Mediacji

W dniu 24 października 2018 roku szkolni mediatorzy Aleksander Lachs, Aleksandra Domagała, Michał Łukaszczyk, Kordian Kozioł, Karolina Michnowicz, Marcin Kozieł, Agnieszka Semaj, Mateusz Magdziak, Maria Wdowiak, Krystian Grzyb zorganizowali dzień mediacji.

Młodszym klasom I- IV przedstawiono tematykę mediacji: została odegrana scenka, podczas której pokazano w jaki sposób odbywa się mediacja, jak rozwiązać konflikt i jak doprowadzić do porozumienia. Mediatorzy przeprowadzili krótkie warsztaty. Praca w grupach polegała na rozwiązaniu krzyżówki i wypisaniu skojarzeń ze słowem konflikt. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w tych oto zadaniach.

Dla klas starszych V- VIII i 3 gimnazjum przygotowano prezentacje multimedialną na temat zdrowego odżywiania, jak dbać o swoje ciało i samookaleczania. Wyświetlono również film, który wywarł ogromne wrażenie i skłonił do głębszych refleksji. Było to ważne zagadnienie, ponieważ te problemy dotykają naszą szkolną młodzież. Efektami dnia mediacji było zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń naszych starszych jak i nowych mediatorów.