Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści przygotowują się do

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Celem olimpiady jest :

- wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką pro zdrowotną
- prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
- inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

 

Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym, obejmuje następujące szczeble: szkolny, rejonowy, wojewódzki i krajowy i przeznaczone są dla uczniów z terenu całego kraju. W listopadzie 16 uczniów naszej szkoły będzie rywalizowało ze sobą na etapie