„GORĄCZKA ZŁOTA”

Zbieramy  monety 1gr, 2gr, 5gr. . Uzyskane fundusze pomogą sfinansować wypoczynek wakacyjny dla dzieci z najuboższych rodzin.

Każdy uczeń , który będzie uczestniczył w akcji jednocześnie będzie uczestnikiem szkolnego konkursu „Największego szkolnego zbieracza złota” . Klasa, która pozyska najwięcej funduszy otrzyma nagrodę.

Akcja trwać będzie od października 2018r. do 15 maja 2019r.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję zbiórki monet