W ramach obchodów 100 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Werbkowicach 16.05.2018 roku gościliśmy w naszej szkole jej absolwenta dr. Mariusza Sawę, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie. W spotkaniu z uczniami szkoły opowiedział o swojej pracy, którą jest badanie i dokumentowanie miejsc pamięci narodowej. Korzystając ze slajdów i filmów pokazał swoją pracę na terenie Zamojszczyzny. Z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali przypadki ekshumacji szczątków byłych żołnierzy walczących na naszych terenach.

       Wcześniej, 27 kwietnia odwiedził  naszą szkołę inny jej absolwent dr Radosław Palonka - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako archeolog bada kultury indiańskie w Ameryce Północnej. Korzystając ze slajdów przedstawił wyniki swoich prac, w sposób szczególny zmiany kulturowe wśród Indian Pueblo. Uczniowie przez dwie godziny z wielkim zainteresowaniem słuchali niezwykłych opowieści.