W dniu 24.05.2018 r. odbył się midzyszkolny  konkurs pt  ,, JÓZEF PIŁSUDSKI W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – Werbkowice 2018

Komisja w składzie:

  1. Dariusz Smoll – artysta rzeźbiarz - przewodniczący
  2. Małgorzata Majewska-Tkaczuk wych. świetlicy szkol. - członek
  3. Zdzisława Tracz -Mardofel nauczyciel plastyki – sekretarz,

 dokonała przeglądu i oceny 63 prac plastycznych złożonych na konkurs.

Więcej informacji w potokole konkursu.