Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przypomina, że 30 kwietnia 2021 r, jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego).

2 maja wywieś flagę!

Biuro Programu Niepodległa zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

      1

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

ŚWIĘTO ZIEMI

Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

 

Dzień Ziemi jest świętem obchodzonym na całym świecie 22 kwietnia.

Każdego roku uczniowie nasze szkoły angażowali się w obchody święta naszej planety.

W tym roku szkolnym, w czasie pandemii i nauki on – line, również o Ziemi pamiętamy.

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Przywróć naszą Ziemię”.

Obchody tego święta są bardzo dobrą okazją do promowania właściwych postaw ekologicznych oraz uświadamiania o problemach klimatycznych na Ziemi, które są wynikiem niewłaściwych działań podejmowanych przez człowieka.

Coraz popularniejsza staje się idea Zero Waste, co dokładnie znaczy “Zero Odpadów”, „Zero Marnowania”.

ŚWIĘTO  ZIEMI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od 26 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I - III będą uczyli się w trybie hybrydowym. W związku z powyższym zajęcia będą realizowane zgodnie z następującym harmonogramem:
- klasa I, II b, III a - w dniach 26 - 27 kwietnia 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole; 28 - 29 kwietnia - nauka zdalna;
- klasa II a, II c, III b - w dniach 26 - 27 kwietnia 2021 r. nauka zdalna; 28 - 29 kwietnia - zajęcia stacjonarne w szkole.
 30 kwietnia 2021 r, jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (par. 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego).