Uczestnictwo Wojsk Obrony Terytorialnej we mszy świętej

12 stycznia 2020 roku Żołnierze Obrony Terytorialnej uczestniczyli we mszy świętej w Parafia św. Michała Archanioła w Werbkowicach
Wojsko zostało powitane przez proboszcza ks. kan. Stanisław Kupczaka, a mszę świętą odprawiał wikariusz ks. Marcin Lewczuk.

Spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

11 stycznia 2020 r. o godz. 18:30 na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Werbkowicach odbyło się spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. W programie odbył się pokaz sprzętu wojskowego.
Relację i zdjęcia przygotowała pani Elżbieta Bieńkowska Bulisz.

Sprawozdanie z przebiegu akcji charytatywnej

W dniach 21.11. – 13.12.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach odbyła się ogólnopolska akcja charytatywna „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 2019.
Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji ZBIERALIŚMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE: żywność długoterminową, zabawki, książki, słodycze, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej. Łącznie zebraliśmy 111 kg darów.

TRZEŹWO PATRZĘ NA ŚWIAT

Ideą konkursu pod hasłem "TRZEŹWO PATRZĘ NA ŚWIAT" było przeciwdziałanie zażywaniu narkotyków, alkoholizmowi, dopalaczy i paleniu tytoniu. Działanie było zgodne z treściami szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 Konkurs został zrealizowany w dniu 2 grudnia 2019 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.
W konkursie wzięło udział 55 uczniów klas: siódmej i ósmych Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

"Reksio i przyjaciele"

W ostatnim dniu nauki przed feriami świątecznymi Bożego Narodzenia, Wolontariusze "My dla ludzi" odwiedzili Przytulisko dla zwierząt Fundacji "Reksio i przyjaciele". Zwierzęta zostały obdarowane puszkami z karmą i ciepłymi kocami aby łatwiej przetrzymały nadchodzące mrozy. Młodzież bardzo miło spędziła czas z podopiecznymi pana Krzesimowskiego, bawiąc się i przytulając zwierzęta. Wyjeżdżając z posesji Przytuliska, uczniowie obiecali powrócić tu wiosną aby pomóc w pielęgnacji pomieszczeń dla zwierząt.
Relację przygotowała pani Zuzanna Ciesielczuk.