W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole nauczyciele przygotowali dla uczniów materiały i wskazówki na każdy tydzień nauki zdalnej. Tabele z informacją znajdują się w menu UCZEŃ / nauka zdalna

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach prosi wszystkich uczniów klas ósmych zainteresowanych udziałem w próbnym egzaminie o zgłoszenie do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie (84 6572603) chęci przystąpienie do egzaminu próbnego:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, informujemy, że za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus została zamieszczona szczegółowa informacja dotycząca organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach. Prosimy wszystkich
zainteresowanych o zapoznanie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz. U. 2020 Poz. 492) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach zostaje wprowadzone zdalne nauczanie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programów nauczania, sposobów monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, uzyskiwanych przez niego ocen oraz sposobów komunikowania się z nauczycielami i dyrekcją szkoły będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Informujemy, że w dzienniku elektronicznym nauczyciele podają lekcje z różnych przedmiotów.
Prosimy kontaktować się z wychowawcami w sprawie braku loginu.
Rodzice, którzy jeszcze nie korzystali z dziennika elektronicznego i nie logowali się na swoje konto proszeni są o przekazanie informacji wychowawcy.
Natomiast wychowawcy skontaktują się z administratorem, który wyśle informację zwrotną.