Przygotowania do turnieju wojewódzkiego BRD

Przed turniejem etapu wojewódzkiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Hrubieszowie odwiedzili naszą szkołę. Na zajęciach techniki w klasie Vc z uczniami przygotowującymi się do etapu wojewódzkiego policjanci przypomnieli jak prawidłowo i skutecznie udzielać pierwszej pomocy. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia.

„Każdy znaczek wspiera misje”

Szkolna akcja „Każdy znaczek wspiera misje” została zakończona!

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w akcję charytatywną, aby nieść pomoc potrzebującym. Tym razem zbieraliśmy znaczki. Zasady tej akcji były proste: należało wyciąć z koperty lub pocztówki ostemplowany znaczek pocztowy z półcentymetrowym marginesem i przynieść do szkoły. Znaczki zostaną wysłane do Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie gdzie działa grupa misyjna, która bezinteresownie zebrane znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na misje do krajów afrykańskich.

 Największą ilość znaczków zebrali:

  1. Liwia Kaczoruk kl. IIa
  2. Błażej Nieczyporowski kl. IIa

 W dobie komputerów i telefonów coraz rzadziej wysyłamy listy, dlatego ogromne podziękowania dla wszystkich którzy włączyli się do tej akcji.

Koordynator: Joanna Momotowska

Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego „The best”

Dnia 25 marca 2019r. odbył się Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego „The best” dla klas I-III szkoły podstawowej. Brali w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieledwii, Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach, Szkoły Podstawowej w Hostynnem i Szkoły Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach. Turniej trwał 60 minut włączając czas na sprawy organizacyjne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi oraz zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu.

Konkurs odbył się 08. 05. 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.

W eliminacjach powiatowych uczestniczyło 200 uczniów z klas I – III. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 50 uczniów ze szkół naszego regionu, a wśród nich uczennice naszej szkoły z klasy II c: Róża Makara i Hanna Kowalska.

W nagrodę otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy.

 Opiekun: Marzanna Kamińska

Konkurs odbył się w Strzyżowie 26.04. 2019 r.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy IIa: Liwia Kaczoruk, Błażej Nieczyporowski i Piotr Kaźmierczak oraz z klasy IIc: Maja Oleszczuk i Hanna Kowalska.

W tym konkursie nagrodę w kategorii klas I – III otrzymała Hania Kowalska, a wyróżniony został Piotr Kaźmierczak.

 

Opiekunowie: Bożena Pruś, Marzanna Kamińska