Po rozmowie z Panią Wójt Agnieszką Skubis-Rafalską informuję, że o godzinie 8:30 wszystkie klasy spotykają się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach z racji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po uroczystości pod pomnikiem klasy I, II, III i IV wracają do szkoły na Halę sportową na rozpoczęcie roku szkolnego następnie z wychowawcami do swoich sal lekcyjnych. Klasy V, VI, VII, VIII spod pomnika idą do kościoła na mszę świętą następnie wracają do szkoły do swoich sal na spotkanie informacyjne z wychowawcami.

Informuję, że rodzice którzy chcieliby ze swoimi dziećmi uczestniczyć w rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021 muszą zachować środki ostrożności (zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni, zachowany odstęp).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się o godz. 9:00 dla uczniów klasy I i klas IVab na hali sportowej. Pozostałe klasy rozpoczną nowy rok szkolny w swoich salach lekcyjnych z wychowawcą również o godzinie 9.00. Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przydział sal dla poszczególnych klas:

Kl I - Ł sala nr 11 parter

Kl IIa - Ł sala nr 10 parter

Kl IIb - Ł sala nr 8 parter

Kl II c - Ł sala nr 7 parter

Kl IIIa - Ł sala n r110 I piętro

Kl IIIb - Ł sala nr. 107 I piętro

Kl IV a - A1 sala nr 106 piętro

Kl IVb - Ł sala nr 108 I piętro

Kl V - A1 sala nr 11 parter

Kl VIa - A1 sala nr 206 II piętro

Kl VIb - A1 sala nr 105 I piętro

Kl Vc - A1 sala nr202 II piętro

Kl VIIa - A2 sala nr 202 I piętro (geograficzna)

Kl VIIb - A1 sala nr 101 I piętro

Kl VIIc - A1 sala nr 103 I piętro

Kl VIII - A2 sala nr 106 I piętro (fizyczna)

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

List w PDF