Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z trwającym zagrożeniem związanym z pandemią koronawirusa nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego.
Zgodnie z zasadami rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dotyczyły rozdania świadectw uczniom klas maturalnych, ale w związku z nadal istniejącym zagrożeniem - aktualne są 26 czerwca), dyrektor szkoły określa tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według harmonogramu. Istotne jest to, aby możliwe było rozdanie wszystkim chętnym ich świadectw w jednym dniu. W związku z tym dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach zaprasza wszystkich pragnących spotkać się z nauczycielami i wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
godzina 9:00 klasy I a, b, c i IV
godzina 10:00 klasy II a, b i V a, b, c
godzina 11:00 klasy III a, b, c i VI a,  b, c
godzina 12:00 klasy VII i VIII a, b
Rozdanie świadectw dla klas VIII odbędzie się na hali sportowej, pozostałe klasy  w swoich salach.
Świadectwa będą rozdawane w kilku salach jednocześnie.  Decyzja taka ma zapobiegać spotykaniu się uczniów na korytarzach szkolnych.
Uczniowie wchodzący do szkoły w celu odbioru świadectwa szkoły powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki.  Ponadto należy przyjść do szkoły z własnym długopisem.

Świadectwa będzie  można także odebrać w dniach 29.06.2020 - 4.07.2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00. Przy odbiorze obowiązują ogólne zasady znajdujące się w wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej - usta i nos zasłonięte maseczką, rękawiczki, własny długopis.

Egzamin ósmoklasistów - języki obce

Ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj uczniowie klas ósmych pisali egzamin z języka rosyjskiego lub z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasistów - Matematyka

Kolejny dzień egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj uczniowie klas ósmych pisali egzamin z matematyki oczywiście według ściśle określonych procedur i wytycznych w reżimie sanitarnym.