Forum Mediacji rówieśniczych

Dnia 22 lutego w szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie odbyło się Forum Mediacji rówieśniczych. Spotkanie młodzieży odbyło się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.