ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 27 października 2022r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyło się  Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Był to szczególnie wyjątkowy i niezapomniany dzień dla wszystkich pierwszoklasistów. W tym dniu stali się oni pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Werbkowice – Pani Agnieszka Skubis- Rafalska, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka Kulik, dyrektor szkoły Pan Szczepan Jabłoński,   nauczyciele uczący w klasach pierwszych i uczniowie klas II z wychowawczyniami, Panie wychowawczynie z przedszkola oraz rodzice uczniów klas pierwszych. 

Na wstępie uroczystości, Pierwszoklasiści zostali serdecznie i ciepło powitani przez koleżanki i kolegów ze starszych klas. Następnie uczniowie klasy Ia i I b zaprezentowali swój występ okolicznościowy. Uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Każdy z pierwszaków został przez dyrektora pasowany na ucznia naszej szkoły symbolicznym ołówkiem obwiązanym biało-czerwoną wstążką.

Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Werbkowice, Panie wychowawczynie Bożenę Szostakiewicz i Annę Kordończuk z Przedszkola Samorządowego Bajka, rodziców oraz uczniów klas II. Po Ślubowaniu rodzice zaprosili uczniów i gości na słodki poczęstunek.

 Kochane Pierwszaki!
Cieszymy się, że jesteście już pełnoprawnymi uczniami i życzymy Wam powodzenia oraz sukcesów w nauce.   

W przygotowanie uroczystości zaangażowane były wychowawczynie klas I: Małgorzata Majewska-Tkaczuk, Anna Cencelewicz, Pani Marta Mielniczek-nauczyciel muzyki, Pani Joanna Momotowska, Pani Anna Lisowska- nauczyciel plastyki,  Pan Piotr Kapusta – operator dźwięku, Pan Marek Mazur- opiekun pocztu sztandarowego szkoły. 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH