ogłoszenie

Listy uczniów  z podziałem na  klasy:  I a, I b, IV a i IV b  są już  dostępne w szkole.